30/292-1884 - hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9:00-17:00 óráig info@hebe.hu
Oldal kiválasztása

Az év tanára díj - Hebe Kft

 

Egy igazán jó tanár emléke egész életünkben elkísér. Útravalóját, amely tudásból, emberségből, lelkesedésből és sok más emberi kvalitásból tevődik össze, életünk során sokszor elővesszük és használjuk. A Hebe kft. 5 évvel ezelőtt indította az Év tanára díjat, és évente megrendezi az Év tanára díjkiosztót. Ezen a rendezvényen nagyjából 50 tanárt és 50 tanítót láttunk vendégül.

Ebben az évben is több száz tanárt jelöltek versenyzőink az Év tanára díjra. Sajnos a járványügyi helyzet miatt az idén nem kerülhet sor ünnepélyes díjátadónkra és szakmai konferenciánkra. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden kollégának, akit jelöltek diákjai, oklevelet küldünk és tájékoztatjuk igazgatóját a megtisztelő jelölésről.

Szeretnénk ismételten megköszönni a kolléga és az egész iskola áldozatos munkáját, amelyet a tehetséggondozás terén végez.

Célunk

Célunk az, hogy kifejezzük tiszteletünket és nagyra becsülésünket azon tanárok iránt, akik áldozatos munkával foglalkoznak a gyerekekkel tanulmányi versenyeinken. Emellett szakmai konzultáció keretein belül a 21. századi tehetséggondozásról és kompetenciákról gondolkodunk együtt a kollégákkal.

Ki kapja?

E megtisztelő címet és a vele járó ajándékcsomagot, emlékplakettet és oklevelet a diákok ajánlásai alapján ítéljük oda tantárgyanként egy tanárnak. Minden meghívott tanár oklevelet és ajándékot kap. Összesen ötven tanárt hívunk meg rendezvényünkre. Őket az öt tantárgyban versenyző diákok ajánlásai alapján választottuk a tantárgyanként beérkezett nevezések arányában. A BÖNGÉSZ versenyünk tanítói közül a szülők ajánlása alapján további ötven kollégát választunk ki.

A jelölés menete

Az Év tanára megtisztelő címre tantárgyanként nevezhetik versenyzőink azokat a tanárukat, akik versenyeink valamelyikében kísérik őket. A beérkező jelölésekből a Hebe Kft. munkatársaiból álló 3 fős csapat választotta ki azokat a tanárokat, akiket meghívunk a rendezvényre. Ezen kívül meghívást kapott néhány olyan tanár is, aki hosszú évek óta foglalkozik versenyeinkkel és nagy számban nevez versenyzőket. Ők a Hebe kft. jelöltjei.

 

A 2018/2019-es tanév Év tanára díj jelöltjei

Berczi Istvánné – magyar

Berczi Istvánné vagyok. Több, mint 10 évig tanító voltam, 2000 óta pedig magyartanárként dolgozom.

 

Bővebben Berczi Istvánnéról

A tanítás során ez motivál leginkább:A legnagyobb öröm számomra, ha látom a gyermekeim szemében, hogy megértették azt, amit át szerettem volna adni nekik. Azzal, hogy aktívan bevonom őket az ismeretek megszerzésébe, tevékenykedtetem őket,játékosan, csoportmunkában, együttműködve jutnak el a megoldásig. Sokszor a játék hevében észre sem veszik, hogy mennyit tanulnak.  (Kooperatív technikák alkalmazása, projektmódszer…)

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:Nagyon fontos számomra, hogy a tanulást sokszínű élményen alapuló ismeretszerzésnek, tapasztalásnak éljék meg a gyerekek. Teljes mértékben azonosulni tudok Dr. Szentgyörgyi Albert szavaival:„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Egy pozitív élmény pályám során: Számtalan felemelő élmény birtokában vagyok, ezek tartanak még a pályán, épp egy apró szösszenet a tegnapi napról: Az egyik „izgága” fiú óra végén nagy lelkesedéssel közölte, hogy élete legjobb órája volt. Pedig nem történt más, mint máskor, csak most ő is aktív részese volt a munkának, és élvezte, amit csinált.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:Minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell találnunk azt az utat, amely segítségével a felszínre tudjuk hozni a rejtett értékeiket.

Diákjai írták:

Azért jelölöm Edit nénit, mert nagyon kedves és barátságos. Az ő órájára mindig jó bemenni. Mindig próbál egy kis jókedvet csalni az órába, akkor is ha 1. óra és akkor is ha utolsó. Mindig segít ha megkérjük.

Az ő segítsége nélkül nem kerültem volna be egy hétvégi színész suliba. Amikor egyik nap 2 vagy 3 témazárót kellett írnunk (ő jelentette be elsőnek) egyik tanár se akarta eltolni. Edit néni olyan kedves volt, hogy ő halasztotta el. Amikor születésnapom volt válaszhattam, hogy akkor felelek vagy következő órán.

Berzsenyi Eszter – magyar

Legfőbb motivációm:

Minden nap, minden órája egy új kezdet, amikor lehet folytatni mindent, ami jól sikerült, és ki lehet próbálni valami egészen mást, remélve, hogy az hatásosabb lesz.

 

Bővebben Berzsenyi Eszterről

 Szeretem, hogy minden művet újra lehet gondolni egy-egy újabb osztállyal, és  együtt gondolkodva minden alkalommal egy kicsit más, több lesz a megszólaló hang, színesebb a kép, változik a befogadói nézőpont, újabb réteget kap a mondanivaló.

Tanári hitvallásom:

Szeretném a tanítványaimat kíváncsivá tenni, elindítani egy úton, megfelelő lendületet, útravalót adni, és kívánom, hogy a lendület egy idő után a kíváncsiság belső tűzéből táplálkozzon.

Egy pozitív élményem:

Néhány éve egy kolléganőmmel  olvasókört indítottunk, először főgimnazista, majd algimnazista diákoknak, az év végén egy többnapos olvasótáborral.  Egy magyartanár életében az egyik legszebb élmény, az olvasni, gondolkodni, beszélgetni szerető gyerekekkel töltött idő. Itt világossá vált, hogy ma is sok gyerek olvas, és nagyon szívesen tölt időt a művekről való beszélgetéssel, és jó dolog látni, hogy meg lehet őrizni ezt a fiatal kori olvasókedvet a diákokban, sőt további könyvkedvelőket lehet szerezni jól kigondolt programokkal.

Diákjai írták:

Azért, mert nagyon érdekes olvasókört tart. Kedves, segítőkész és figyel a diákokra, pl.: jó feladatokat talál ki. Legutóbb például monológot kellett írni az éppen olvasott könyv egyik szereplőjének nevében. 

Turai Julianna – magyar

A tanítás során ez motivál leginkább:

Nagyon szeretem az embereket, a gyerekek (és felnőttek) különböző, sokszínű és érdekes személyiségét, ahogyan az kibontakozik.

 

Bővebben Turai Juliannáról

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

Nagyon fontosnak tartom a magyar és az európai humán kultúra alapjainak és pozitív hagyományainak megismertetéséhez és átadásához való hozzájárulást, valamint az irodalom, mint művészeti ág befogadásának elősegítését.

Egy pozitív élmény pályám során: 

Sose felejtem el, amikor egy ötödikes kisfiú azt írta A Pál utcai fiúk című regényről szóló olvasónaplójába, hogy olyan volt ezt a regényt olvasnia, mint a vajaskenyér. De említhetném azt is, amikor egy nyolcadikban olvastam föl József Attila verseket, már tananyagon kívül, „csak úgy”, és a végén az áhítatos csendben megszólalt egy vagány fiú: „Juli néni, még!”.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Mostanában sokat vívódom, milyen mértékben sikerülhet még átadni ezeknek az online „kütyügenerációknak” a művészet, az irodalom élményét, mert egyre nehezebb. De azért mindig arra jutok el, hogy akármennyi és akármilyen meghatározó is a változás, az emberi lényeg mégis ugyanaz marad. És ezt az emberi lényeget meg lehet érinteni ma is.

Diákjai írták:

Juli néni nagyon kedves, de kellőképpen tanár. Érthetően elmagyarázza a tananyagot, és mindenkitől olyan módon kéri számon, ami nekik is megfelel. A lecke hiányában nem kegyelmez: kis egyest ad, ha hiányzik. Ettől eltekintve az egész osztály szereti őt.  

Péntek Klára Andrea – magyar

30 éve dolgozom a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiumban magyar nyelv és irodalom, illetve dráma és tánc szakos tanárként.

 

Bővebben Péntek Kláráról

Mi motivál a tanítás során?
Nincs két egyforma óra, nincs két egyforma diák, tehát minden óra egy új kihívás, új közös kaland a gyerekekkel. Az ő színes egyéniségük, kreativitásuk, érzelmi világuk mindig megjelenik a művek értelmezése során. Izgalmas minden gyermekben meglátni az egyedit, a különlegeset, és tehetségük kibontakoztatásában támogatni, segíteni őket. Fontosnak tartom a változatos kooperatív munkaformák, illetve drámás módszerek alkalmazását, a játékba integrált tapasztalatszerzést,és az együttműködés képességének, az egymásért való felelősségvállalásnak a kialakítását.

Tanári hitvallásom:
„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (KahlilGibran)

Egy pozitív élmény a pályám során:
A nyolcosztályos képzésben részt vevő 12. évfolyamos diákjaim közül három, informatika iránt érdeklődő fiú szólt, hogy írjam be az egyest, mert ők nem fogják megtanulni a Kosztolányi-memoritert. Felajánlottam nekik, hogy kiválthatják a verstanulást azzal, ha elkészítik Kosztolányi facebook-oldalát.Én voltam a legjobban meglepődve, amikor nemcsak a hihetetlenül gazdag kép- és forrásanyagból összeállított munkájukat láttam, hanem Kosztolányi stílusában írt verseket is olvashattam tőlük.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:
Szerencsésnek érzem magam, mert a gyerekekkel való foglalkozást a legszebb hivatások közé sorolom, és nap mint nap ezt gyakorolhatom. Nagyon büszke vagyok tanítványaimra: az idén – többek között – együtt örülhettünk a magyar nyelvi OKTV döntőjében elért 2. helyezésnek, a városi színház darabjában való szerepnek… Ezek mindig feltöltenek, erőt és hitet adnak a folytatáshoz.

Diákjai írták:

Szigorú, de igazságos. Sokat tanulunk tőle, versenyeket ajánl nekünk. Ha valamit nem tudunk, mindig kérdezhetünk tőle.

Elkísér minket színházba, kirándulásokra. Ha elrontunk egy dolgozatot javíthatunk. 

Hideg János László – magyar

A tanítás során ez motivál leginkább:
 
Versenyhelyzetbe szeretném hozni a tehetséges diákjaimat, hogy a hagyományos tanórai feladatok átlépésével élményként, kalandként élhessék meg saját kreativitásukat. Máskor a versenyt nem tehetséggondozásra, hanem éppen a lemaradók felzárkóztatására használom fel.
 

 

Bővebben Hideg János Lászlóról
Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:
 
A tanár feladata a lehetőségek megteremtése arra, hogy minden diákja rátaláljon arra az útra, ami önmaga kiteljesítéséhez vezet. Az olvasmányok, a színházi élmények, a saját tapasztalat fontosabb a száraz tananyagnál. Az előíró pedagógiai helyett legyünk társak és kísérők egy közös kalandban.
 
Egy pozitív élmény pályám során:
 
Szerencsére az idei versenyzőm kapcsán elmondhatom, hogy nem a telefontól, a multimédiás eszközöktől kell eltiltanom, hanem arra kell figyelmeztetnem, hogy a könyvek világából néha a valóság felé is tekintsen. A szülő szerint a gyermek már túl sokat is olvas vagy szerepel az irodalmi színpadunkon. Őszintén szaktanárként én ennek örülök, ennél nagyobb baj sose legyen! 🙂
 

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

A mi iskolánk a közismereti tárgyakból nem számít kiemelkedőnek. Sok problémával küzdünk, mégis szívesen indítjuk gyermekeinket a különféle programokon. Mi tudjuk, hogy a tényleges végeredménynél fontosabb a hozzáadott pedagógiai érték. Nem mindegy, hogy honnan indulunk… Diákjaim mellett sikerült saját nagylányomat is megnyerni a versenynek, ez személyes siker! 🙂 Azóta már hivatalosan is könyvmoly! 🙂

 

Oltai Judit – magyar

A tanítás során ez motivál leginkább:

Az a minden rossz tapasztalaton, bánaton túláradó- Istentől kapott elhívás, mely reményt ad, a sokszor meddő fáradozás ellenére, hogy van hatása a nevelő szónak, példának, hatni akarjak, hogy eléjük élhessem Jézust, aki kivétel nélkül mindenkiért jött-szeretnék az iskolám lelkületéhez, minden kollégámért hálát adva hűséges lenni.

 

Bővebben Oltai Juditról

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

Követelés, az újra és újra megújuló szeretet, a szakmai színvonal, állandó megújulás, kellő humor és rugalmasság, az örök, isteni, emberi és közösségi értékek átadása

Egy pozitív élmény pályám során:

Egy szívemhez közel álló, többszörösen hátrányos helyzetű cigány fiú sorai és szavai, kivel azóta is közeli lelki kapcsolatom van, kiváló énekes tehetség, jelenleg a Győri Hittudományi Főiskola teológiai hallgatója, aki leírta, hogy milyen lelki és szakmai hatással lehettem Isten kegyelméből az életére, pályaválasztására

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Mikor visszahallom a szülőtől, az erdélyi Határtalanul kirándulás után, egy igen-igen problémás, hatalmas termetű, állandóan ellenkező fiú édesanyjától milyen jó fej ez a Jutka néni.

Az olvasóversenyes leányokért igen hálás a szívem szülők teljes odaadásáért, segítségéért, mikor egy-egy tanórán kívüli időben,mikor készülünk az aktuális feladatlap kitöltésére,  kiderül milyen mélységek rejlenek egy-tanulóban, milyen háttérből jön, milyen lelki, szellemi, humorbeli kincsei vannak, s tanulhatok tőlük.

Diákjai írták:

Figyelmes, segítőkész, ha eltévesztünk valamit megengedi, hogy újrakezdjük. A hitre és a hazaszeretetre tanít minket. Jó kirándulásokat szervez. Segít az órán kívüli feladatokban.  

Bencsik Pálné – magyar

Bencsik Pálné vagyok, tíz éve dolgozom a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola magyartanáraként.

A tanítás során leginkább a gyerekek érdeklődése motivál. Szeretem, ha a kérdések egymást érik, s az sem baj, ha elkanyarodunk az eredeti témától.

 

Bővebben Bencsik Pálnéról

Csak az a fontos: olyan tudással vértezzem fel őket, amelyet felhasználhatnak majd életük során, amelytől jobb emberek lesznek.

Pályafutásom során sok-sok élménnyel gazdagodtam. Felemelő érzés, ha egy-egy versenyről díjjal térünk haza, s látom a csillogó gyermekszemekben az örömöt, s ugyanilyen jó megélni azt is, hogy a versenyekre mindig önként, szinte tömegével neveznek a tanítványaim. Jó velük együtt dolgozni, öröm segíteni kibontakozó tehetségüket, osztozni örömükben és gondjaikban.

Bencsik Pálné a Hebe Kft. saját jelöltje.  

Darvasi Tünde – magyar

Darvasi Tünde vagyok, a Pécsi Meszesi Általános Iskola felső tagozatának magyartanára. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen azzal töltöm mindennapjaimat, amire mindig vágytam: gyerekeket támogatni, segíteni, nevelni és tanítani.

 

Bővebben Darvasi Tündéről

Ha visszagondolok saját iskolás éveimre, azt kell mondanom, hogy mindig is tanár szerettem volna lenni. Tanulmányaim és önképzésem mellett, mindig is tanítottam, jelenleg egy kis ötödikes osztályom van.

 Célom, hogy pedagógiai munkám során a gyerekek kritikai érzékenységét úgy erősítésem, hogy a magyar nyelv és irodalom iránti fogékonyságukat elmélyítsem. Igyekszem a tehetséges, alkotó szellemű gyerekeket támogatni, és számukra lehetővé tenni, hogy megyei, országos, határon túli irodalmi versenyeken, pályázatokon is megmérettethessék magukat. Büszke vagyok, hogy tanítványaim közül volt aki a „Várakról és kastélyokról: gyerekszájjal a középkorban” elnevezésű országosan meghirdetett irodalmi pályázaton 1. helyezést ért el;  olyan, aki a János vitéz szavalóverseny döntőjébe jutva a Pécsi Nemzeti Színház színpadán szerepelhetett; illetve két olyan diákom is, akiknek nyertes pályaművei az Utolsó Olvasóért Társaság antológiájában jelentek meg.

   Tanári hitvallásomat Dorothy Law Holte gondolatai fogalmazzák meg leginkább:

  „Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják az igazságosságot.”

Diákjai írták:

Én azért jelölöm őt erre a díjra, mert ő nem csak egy átlagos magyartanár. Hanem ő az az oktató, aki a 21. századi diákok érdeklődését helyezi előtérbe. A diákjai jövőjét is figyelembe veszi, így például külön órákon segíti a segítséget kérő tanulókat. Sok mindennel hozzájárul a fejlődésünkhöz. Nyomon követi a pályázatok, versenyek kiírásait és segít bennük eligazodni. Az iskolai ünnepélyek része is az ő segítségével lettem. 

Heppné Hajdók Éva – magyar

Elégedett vagyok az életemmel, mert olyan munkát végezhetek, amire mindig vágytam: gyerekekkel foglalkozhatok. Ők doppingolnak; általuk tudok kiteljesedni, fiatal és lelkes maradni!

 

Bővebben Heppné Hajdók Éváról

Napi szinten kihívások elé állítanak, hiszen képességfejlesztéssel kompenzálunk a lemaradások esetén, a kimagasló képességűek tehetséggondozása során pedig igen magasra kerülnek azok a bizonyos lécek.

A drámaórák, az ünnepi műsorok, egy-egy kooperatív csoportmunkás foglalkozás örök emlék a gyerekeknek és nekem is! J Hiszem, hogy empatikussággal, rugalmassággal, következetességgel bármelyik gyerek motiválható, s ’a mi kedvünkért’ (is) igyekszik magából a legjobbat kihozni. Valószínűleg elfelejtik majd, miket tanítottam nekik, de azt remélhetőleg megőrzik emlékeikben, hogy hogyan érezték magukat az óráimon, milyen érzéseket váltottam ki belőlük.

Coelho szavai a hitvallásomat tükrözik: „Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott.”

Diákjai írták:

Az órákon mindent nagyon jól elmagyaráz és vele még a történelem se unalmas. A szabadidejét is feláldozza, ha versenyről van szó. Mindig ellát jó tanácsokkal. Mindig biztató szavakkal áraszt el. Mindenben jót és a pozitívat keresi.

A tananyagot ő magyarázza el a legjobban. A versenyekre maximálisan felkészít minket. Ő remekül fegyelmez, de nem aláz meg. Mindenkiből segít kihozni a legjobbat.

Tóthné Bali Krisztina – magyar

Tóthné Bali Krisztina vagyok, huszonhárom éve tevékenykedem a pedagógusi pályán. Jelenleg igazgatóhelyettesként dolgozom a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban.

 

Bővebben Tóthné Bali Krisztináról

A tanítás során ez motivál leginkább: A legfontosabb feladatom középiskolai tanárként a közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés. Kötelező érettségi tárgyat tanítok, így a legnagyobb motiváció számomra, hogy mindenki sikeresen, a lehető legjobb eredménnyel leérettségizzen; az emelt szintre készülőkkel foglalkozni pedig különösen izgalmas feladat.

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: A rám bízott gyerekek felnőtté válását kísérem végig, igyekszem mindenkit önálló személyiségként kezelni, a tanítás mellett az érzelmi nevelést is fontosnak tartom. Minden segítséget megadok ahhoz, hogy diákjaim kiteljesedhessenek a gimnáziumi évek során, és úgy indulhassanak a felnőtt életükbe, hogy biztosak az alapjaik mind tudás, mind emberség tekintetében.

Egy pozitív élmény pályám során: Egy pozitív élményt nem tudok kiemelni, sok lelket melengető tapasztalatom volt; a legfontosabb, amikor úgy érzem, a szeretet az, ami összeköt a volt és jelenlegi tanítványaimmal.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal: Kilencéves koromtól készülök a tanári pályára, s nem volt egy olyan nap az életemben, mikor megbántam, hogy ezt a hivatást választottam. Az egyik legnemesebb hivatás a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, szeretettel ajánlom azoknak, akik erre hívást éreznek!

Diákjai írták:

Rengeteg jó tanáccsal lát el nap mint nap. Segít felkészülni az emelt érettségire. A fakultációs órákon kívül bármikor meg lehet keresni, ha segítségre van szükség. Széleskörű tudással rendelkezik, nagyon jól el lehet vele beszélgetni, mind az irodalomról, mind személyes témákról.

A tanárnő nekem nagyon sok dologban segített és segít. Ő a SÉTA- azaz sajtó és tanulás program felelőse irodánkban, több cikkem is megjelent ezáltal a Vas Népében. Mivel én szabadidőmben versírással is foglalkozom, gyakran ad tanácsokat, biztat, hogy írjak pályázatokra is.

Szép Tamás – történelem

42 éves történelemtanár vagyok a mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskolából. Ebben a tanévben először neveztünk be az Időutazó 5 fordulós levelezőversenyébe és együtt vártuk az érdekes és színes feladatokat.

 

Bővebben Szép Tamásról

Meglepődtem, mikor a gyerekek jelöltek erre a címre és természetesen nagyon örülök. A tanítás során legfőbb célom a múltunk minél igazabb, érdekesebb megismertetése a gyerekekkel, hiszen gyökerek nélkül nincs közös jövőnk. A tanári hitvallásom ebből adódóan, hogy tanítva és nevelve, tehát ésszel és lélekkel próbáljuk múltunkat felfedezni, megismerni, majd a felgyűlt kincseket, tapasztalatokat megbecsülve felhasználni jelenünkben. Legnagyobb élmény nekem mindig az, amikor egy vagány lázadó tanuló elindítja a tanévet úgy, hogy „én nem kedvelem a történelmet” és tanév végén fordított napon bevallja, hogy mégis megszerette. Fontosnak tartom, hogy technikailag egyre gyorsabban fejlődő és változó világunkban a gyerekek szeressék és önmaguk is érdeklődjenek a múltbéli események után.

Diákjai írták:

Ha nem tudtunk készülni megértette. Nagyon segítőkész, ha segítségre van szükségünk. Az órákat érdekesen tartja és nem unalmas. Mielőtt írat vagy feleltet akkor szól. Meg tudja szerettetni velünk a történelmet. Felmérő előtt átismételteti velünk az arról a témáról tanultakat.

Szőke Imre – történelem

A jövő nemzedéke számára személyes példaadással irányt mutatni, használható tudással felruházni tanítványaimat, hogy könnyedén tudjanak eligazodni a jelenben és a jövőben. 

Bővebben Szőke Imréről

Értsék azokat a társadalmi folyamatokat, melyeknek ők is részesei, alakítói. Azt hiszem a tanítás az egyik legnemesebb feladat, melyet az ember életcéljának választhat. 

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: Talán Preston Morgan idézete illik rám a legjobban. Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam. Illetve egy másik kedvenc mondásom: ha látjuk az előttünk álló akadályokat levettük a szemünket a célról.

Egy pozitív élmény pályám során: Az elballagott diákok folyamatos visszacsatolásán túl, talán az egyik legaranyosabb történet pályám elején ért. Egy budapesti gimnázium tizedik osztályos diákja az órám után a következőket mondta hangosan társának: “el sem hiszem, ez volt az első történelemóra amit értettem és élveztem, ha ilyen jó a töri lehet komolyabban kellene vele foglalkozzak…”

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:  A történelem és annak kutatása szenvedélyem, mely számomra kikapcsolódás, hobbi is. Így tanítványaimat is erre sarkallom, keressenek szenvedélyt, mely hivatásukká válhat és akkor teljes boldog életet élhetnek.

Diákjai írták:

Mivel fiatal, megérti kamaszos problémáinkat, és amiben tud segít is. Nagyon vicces, sokat nevetünk az óráin, ennek ellenére szigorú és megköveteli a tanulást. A számon kérés is érdekes nála, pl.: ping-pong felelés, két diák felel egyszerre, egymástól kérdeznek a tananyagból

Török Benő – történelem

Török Benőnek hívnak, és 10 éve a Majosházi Református Általános Iskolában tanítok.  A tanítás során ez motivál leginkább: a diákok érdeklődésének sikeres felkeltése.

Bővebben Török Benőről

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

”Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, akit minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”

Lev Nikolajevics Tolsztoj

Egy pozitív élmény pályám során: Az elballagott diákok elmondása szerint középiskolai történelem tudásuk a legjobban megalapozott.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal: szülők köszönetnyilvánítása

Diákjai írták:

Két dolog van, amiért szerintem ő lehetne az év tanára. Az első az-az, hogy olyan jól elmagyarázza az anyagot, hogy az összefüggéseket gyorsan megértjük, így amit egyszer elmond, az örökre benn is marad a fejünkben, A második pedig az órán való vetítés miatt az ő óráján élvezet részt venni, örömmel megyünk be az órára. A történelem órák igazi utazások a múltban.

Varga Péter – történelem

1995 óta tanítok különböző középiskolákban, jelenleg Kispesten. Húsz éve foglalkozom másodállásban esti tagozatos diákok érettségi felkészítésével, tehát felnőttoktatással is.

 

Bővebben Varga Péterről

Legfőbb célom, hogy a történelem eseményeit megismertetve jobban megértsék diákjaim a jelenkort, az aktuális világot. Elsősorban az motivál, hogy a múlttal kapcsolatos legendákat, tévképzeteket próbáljam eloszlatni. Egyik pozitív élményem az volt, hogy tanítványaim 2005-ben a dunaújvárosi ógörög játékos versenyt, az Anaplaszisz megnyerték. Az erdőkben és a hegyekben érzem jól magam, utálom a nagyvárost, bár Budapesten élek.

Diákjai írták:

Varga tanár úr sokkal több egy jó tanárnál. Hatalmas szaktudással rendelkezik, segítőkész és tudjuk, hogy a szabadidejét sem sajnálva azért, hogy segíthessen. Fáradhatatlan és összeszedett a legnehezebb pillanatokban is. Lehet, hogy van nála kedveltebb de kevés olyan nagyszerű embert ismerek mint ő. 

Fáradhatatlannak tartjuk, hiszen közép iskolás korú fiatalokkal nem egyszerű, de ő mégis hisz bennünk és nem adja fel amíg ezt mi is el nem hisszük. Összeszedetten állt elénk akkor is, amikor családi tragédia érte és még itt is azt éreztük, hogy értünk igyekszik cselekedni.

Somogyi János – történelem

A Bonyhádi Általános Iskola Kakasdi Tagintézményében dolgozom. Az iskolában történelmet, nemzetiségi német nyelvet és irodalmat, valamint nemzetiségi népismeretet tanítok.

 

Bővebben Somogyi Jánosról

A tanári pálya iránti motiváció már gyerekkoromtól fogva megfogalmazódott bennem, mely éppen az általános iskolai történelem tanáromnak volt köszönhető.

Az elmúlt évtizedekben legfőképpen tanárként, intézményvezetőként és köznevelés irányításával foglalkozó szakemberként mindig azt tartottam szem előtt, hogy hogyan tudok segíteni abban, hogy a rám bízott gyerekek a lehetőségekhez képest legjobb körülmények között ismerhessék meg azt a szükséges tudást, mely életük további részében meghatározó lesz.

Lassan aktív pályafutásom végéhez érek. Most is, és a későbbiekben is szívesen gondolok vissza azokra a felejthetetlen élményekre, melyet pályám során a sok száz tudásra éhes diák segítése jelentett számomra és tudom, hogy nekik is.

Diákjai írták:

Ő egy olyan tanár, hogy egész életen át ható példát ad, egy olyan világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt. Személyes, egész életével tanít és nevel. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi.

Saját élményeit hozzáfűzi a tananyaghoz, ami érdekessé teszi számunkra az órát. Sok tananyagot diavetítés formájában ad le. Elvisz minket különféle történelmi helyszínekre és ott tartja az órát.”

Biró János – történelem

A munkámban a közvetlenség, a humor és a személyes odafigyelés mellett azt tartom a legfontosabbnak, hogy tudatosítsam a gyerekekben: a történelem nem pusztán száraz adatok halmaza, hanem megélt, a mai történelemre is ható, sokszor tanulságos valóság. 

 

Bővebben Biró Jánosról

Mai életünk a múltban gyökerezik, ami tele van érdekesebbnél érdekesebb eseményekkel. Mi építjük a jövőt, mi is nyomot hagyhatunk benne. Ennek felszabadító, ugyanakkor felelősségteljes érzését fontosnak tartom a tanításban.

Célom, hogy minden egyes óra emlékezetes, élményszerű legyen, a személyes tapasztalatszerzésre épüljön. Épp ezért rengeteg iskolán kívüli programot szervezek a gyerekeknek és szüleiknek is: történelmi séták, kiállítások, színház- és múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások, nyári történelmi táborok.

Mindennap áldásként élem meg, hogy a munkám a hobbim. Rengeteget tanulok a gyerekektől: őszinteséget, lelkesedést, önfeledtséget. Igyekszem én is személyes példával erősíteni őket. Megannyi pozitív élmény ért nem túl hosszú tanári pályámon, de a legfelemelőbb érzés mindig az, amikor azt látom, hogy a tanítványaim élvezik, illetve várják a történelemórákat. Nagyon meghatott továbbá az is, hogy a diákjaim és szüleik érdemesnek tartottak az Év tanára díjra.

Diákjai írták:

Tud gyerek fejjel gondolkodni, emiatt a feladatok amiket ad nagyon érdekesek. Ismeri a mai trendeket, ennek köszönhetően bármilyen gyerek nyíltabban beszélget vele mint más tanárokkal. Ő egy élő lexikon,bármit kérdezhetünk, a legtöbb dologra tudja  választ. A feladatokra visszatérve nagyon kreatív ötletei vannak.

Amikor valakinek a jegyei kicsit rosszabbak kitalál mindenféle vicces feladatot, ami ugyanúgy kapcsolódik az adott témához, amit veszünk, mégis játékos, pl.: társasjáték készítés. Nyári feladatnak pedig filmnézést adott. Valamint kötelező olvasmánynak is az alapkönyvek mellé még érdekes könyveket is ad. pl.: Harry Potter, Május 35., stb.

Kovács Bernadett – történelem

A tanítás során az motivál legjobban, hogy valami újat és pluszt adhatok,ami által kitágíthatom a tanulók világnézeteit, gondolkodásait. A gyerekeknek fontos értékeket közvetíthetek, melyeket ők is tovább adhatnak és alkalmazhatnak.

 

Bővebben Kovács Bernadettről

Tanári hitvallásom az, hogy mindenki tehetséges és jó valamiben. A mi feladatunk az, hogy a tanulók megismerjék magukat, lehetőségeiket és ki tudják fejezni gondolataikat, ehhez pedig elengedhetetlen a folytonos kreativitás és szakmai megújulás.

Mindennap vannak pozitív élményeim, hisz a gyerekek mindennap meg tudnak lepni. Talán a legfontosabb pozitív élményem az, ha óra végén azt a visszajelzést kapom, hogy tetszett nekik az óra és jól érezték magukat.

Egész kisgyerekkorom óta tanár szerettem volna lenni, ez azt is jelentette, hogy öcsém kénytelen volt nyáron is iskolásat játszani velem.

Diákjai írták:

Fiatalos, vicces, szeret velünk bulizni, szereti a könyveket, és ami a legfontosabb, szeret tanítani.

Betti nénit 6. osztály év elején ismertük meg, mivel iskolát váltottunk. Nagyon sok segítséget, megértést és odafigyelést kaptunk és kapunk tőle, amit csak egy igazán jó tanár tud adni.

Barta Balázs – történelem

Barta Balázs vagyok, második éve tanítok az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában. Célom, hogy mindenkiben felkeltsem az érdeklődést a történelem iránt, mindenki találjon magának legalább egy olyan témát, amiben el tud mélyedni.

 

Bővebben Barta Balázsról

Igyekszem a történelmet projektmunkákban más tantárgyakkal is összekapcsolni, amiben szerencsére kollegáimban társra leltem. Fontosnak tartom a szemléltetést, amikben a sok kép és videó mellett saját tárgyaim (pajzs, kard, sisakok, régi pénzek) is helyet kapnak.

Minden olyan óra pozitív számomra, amik után visszahallom, hogy mennyire tetszett a gyerekeknek. Számomra nagyon megható volt, a díjra való nevezés, mert ez megerősít abban, hogy amit csinálok, és ahogyan csinálom az jó.

Hobbim a numizmatika (alap szinten), a kitüntetések, az ókori és középkori felszerelések gyűjtése.

Diákjai írták:

Sokszor segítőkész és mindenben a pozitív dolgokat látja. Vicces, kedves és jól tartja meg az órákat. Nagyon érthetően el tudja magyarázni a tananyagot.

Balázs bácsi nagyon jó fej. Nagyon jól tanítja a törit. Észreveszi, ha valami baja van valakinek. Szigorú, de nem annyira. Szokott vicceket vagy vicces dolgokat mondani. Próbál mindenkinek segíteni mindenbe. Úgy tanítja a törit, hogy nem unalmas, hanem már várod, hogy tanuljunk valami újat.

Keszeli Zoltánné – történelem

A tanítás során ez motivál leginkább: a gyerekekkel megszerettessem a történelmet, értsék, hogy akik elődeink voltak, és formálták a múltunkat, azokra legyünk büszkék, hogy csak annak van jövője, aki tiszteli a múltat, szeressenek olvasni, örömmel tanuljanak és önállóan is kutakodjanak.

 

Bővebben Keszeli Zoltánnéról

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: a tanítás során fontos, hogy minden gyerek érezze és tudja, hogy senki sem tökéletes, de törekednünk kell hibáink javítására, (hiszen a világ sem volt soha az); tanuljunk elődeink hibáiból; fontos, hogy érezzék, hogy hiszünk bennük és segítséget adhatunk, támogathatjuk őket

Egy pozitív élmény pályám során: a visszatérő elballagottak, akik megköszönik munkámat, szeretetemet, támogatásomat, segítségemet, (akár felnőttek is!), vagy amikor csak azért készítenek valamilyen makettet, pl. számszeríjat, hogy meglepjenek és örömet szerezzenek.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal: tiszteljük a gyerekeket, higgyünk bennük és mindig legyünk őszinték, következetesek; ismerhessék meg a tanárban lakozó EMBERT.

Diákjai írták:

Olyan jól beszél, hogy óráin meseországban érezzük magunkat. Orsi néni megszeretette velünk a tanulást.

Orsi néni nagyon jó tanár és nagyon szeretjük őt. Mindenkivel nagyon kedves és rengeteget mókázik velünk. Szereti a gyerekeket, szívesen adja át a tudását nekünk.

Nagyon sok programot szervez nekünk. Szokott jókat viccelődni. Mindig meghallgat minket. Megértő, ha mondjuk este 22:13 kor érünk haza és rengeteg leckét kaptunk nem írja be. 

Nagyné Bogdán Mária – földrajz

1996 óta tanítok a Gelsei Weöres Sándor Általános Iskolában. Földrajz-történelem szakon végeztem Szegeden, majd Szombathelyen szereztem német nyelvtanár szakos diplomát. Sokáig főleg németet tanítottam,majd természetismeretet, és néhány éve újra földrajzot is.

 

Bővebben Nagyné Bogdán Máriáról

A tanári munkám során leginkább az motivál, ha tanítványaim természet iránti érdeklődését és figyelmét fel tudom kelteni, és nagyon örülök, amikor ők a természet apró csodáit is észreveszik és lelkesen mesélik tapasztalataikat, élményeiket.

Tanári hitvallásom szerint fontos, hogy az iskolában bizonyos szinten személyre szabottan, azaz érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően tudjunk foglalkozni az egyes diákokkal. Ebben nagy segítséget nyújtanak a verseny során megoldott feladatlapok is.

Pozitív élmény pályám során minden alkalom, amikor olyan diákokkal tudok együtt dolgozni, akik a kötelező tantárgyi témákon túl is vállalnak feladatokat, és kitartóan, pontosan és érdeklődve elvégzik azokat.

Diákjai írták:

Részletesen átveszi velünk az anyagot, így mindenki megérti. Ha bármi kérdésünk van, akkor elmagyarázza, vagy rávezet a megoldásra. Sok a jegyszerzési lehetőség, így ha valakinek nem sikerült az egyik jól, kitudja javítani. A táborokban nem szigorú és nagyon laza.

Segített, hogy földrajzból ötös legyek félévkor. Mindig szán időt a feladatlap alapos átnézésére. 

Gubányiné Sarkadi Kornélia – földrajz

Gubányiné Sarkadi Kornéliának hívnak. A családommal Nyíregyházán élek. Több diplomával rendelkezem, édesanyám is pedagógusként dolgozott. A bökönyi Barota Mihály Általános Iskolában 2014 szeptemberétől tanítok.

 

Bővebben Gubányiné Sarkadi Kornéliáról

Mindennapi munkám során az ismeretanyag átadása mellett fontosnak tartom a tanulók személyiségének, önismeretének fejlesztését és tehetséggondozását.
Tanítványaimmal évről évre megmérettetjük magunkat különböző pályázatokon, tanulmányi versenyen. Nagy megtiszteltetés, hogy diákjaim jelöltek erre a díjra, s nekem már ez is óriási elismerés és pozitív élmény. A jövőben is törekszem arra, hogy tudásommal, szorgalmammal, kitartásommal, hozzáállásommal példát mutassak a tanítványaimnak.

Diákjai írták:

Ő egy olyan személy, akihez bármikor bátran fordulhatunk. Bármilyen problémánk adódik a tanulással vagy iskolán kívüli dolgainkat szeretnénk megbeszélni bizalommal fordulhatunk hozzá. Az arcáról sugárzik a kedvesség egy-egy beszélgetés után úgy érzed teljesen feltöltődtél. 

Biró Beáta – földrajz

A tanítás során az motivál leginkább, hogy megszerettessem a világ megismerését a diákokkal és felkeltsem az igényt az utazáshoz először hazánkban, és későbbi éveikben a világban is.

 

Bővebben Biró Beátáról

 

Tanári hitvallásom, hogy minden diák önmagához képest tud fejlődni és fejlődik is, ehhez kell biztosítanom a lehetőséget.

Pozitív élményem:  a mostani  érettségi szünetben eljöttek 9-en azok a tavalyi 8.-os tanítványaim, akik szerették a földrajzot és órát tartottak egy mostani osztályomban nagy sikerrel. Úgy érzem az ő lelkesedésükért és a mostani tanítványok kirartó szorgalmáért és érdeklődéséért érdemes a tanári pályán maradni.

Mindössze 4. tanéve vagyok a tanári pályán, és ez csak a férjem és a testvérem töretlen bíztatása mellett jöhetett létre, illetve néhány olyan kollégának köszönhetem ezt , akik mellettem állnak azóta is.

Diákjai írták:

Nagyon kedves, figyelmes. Érdeklődő velünk. Érdemes nála igyekezni, mert nagyon értékeli.

Mert az órákat komolyan vesszük Bea nénivel együtt.

Mert minden tanulónak egyaránt segít a jó jegyek szerzésében, lehetőséget ad rá. Tanításon kívül is foglalkozik ezzel, például esti előadásokra eljön, ezzel mi is jól jártunk. Ha valamit nem értünk elmagyarázza, megmutatja. 

Szendrei Balázs – földrajz

Berekfürdőn egy kis üdülőfaluban tanítok biológiát, földrajzot és természetismeretet. Tanítási óráimat a változatosság, szemléletesség és az átgondoltság jellemzi, oldott nyugodt légkörben egy kis humorral fűszerezve.

 

Bővebben Szendrei Balázsról

A gyerekek otthoni tanulását logikusan felépített vázlatokkal segítem, amiket együtt gondolkodva közösen készítünk. Osztályfőnökként elsődleges célom a személyiség és közösség fejlesztés. Ennek érdekében igyekszem minél több közös programot szervezni: osztálykirándulások, kerékpártúrák, mozi-és színházlátogatások. Szeretem a kihívásokat és a megmérettetést, lelkes diákjaimmal már számos megyei, regionális,és országos versenyen vettünk részt és értünk el közös eredményeket. A tehetséggondozás mellett fontosnak tartom a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását is. Szakmai előre lépésként és megújulásként éltem meg a minősítésem, illetve azt,hogy egykori tanítványomat az orvosi egyetemre készíthettem fel. Kedvenc mondásom: Mindennek az alapja a jó hangulat, hiszen ehhez a hivatáshoz kellő humorérzékre is szükség van.

Diákjai írták:

Tanár úr órái mindig élvezetesek. Olyan vázlatot írunk egy-egy tananyagból, hogy általa hamar új ismeretekhez jutunk. Remekül fegyelmez és nagyon érdekesen tanít. Szívesen tanulok a vázlataiból. Ahol csak tud segítségünkre siet.

Órái színesek, érdekesek, érdeklődést felkeltőek, néha humorosak is. Tanórán kívül is szívesen beszélget velünk, esetenként tanácsot is ad. A tanórákon sok érdekes példával színesíti újonnan megszerzett ismereteinket.

Gmoser György – földrajz

Édesanyám is földrajz tanár volt. Az első mentorom. Én rossz gyerek voltam, de volt ami nagyon érdekelt, – a természet a kirándulások, térképek, városok. Pedagógusként minél több élményt akartam nyújtani tanítványaimnak. Mivel én sokszor unatkoztam és ezért rosszalkodtam, célom, hogy élvezzék tanítványaim az órákat.

 

Bővebben Gmoser Györgyről

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: ha feltudom kelteni az érdeklődésüket már sikerült valamit tennem a tanítás érdekében, ha közösen éltük át ezeket az élményeket mindannyian formálódtunk egy kicsit!

Egy pozitív élmény pályám során: Néhány év tanítás után kipróbálva a kooperatív módszerek első lehetőségeit. Tanulókat bevonva, sok szemléltetéssel színesnek gondolt órák után, az egyik nagy létszámú osztály még is unottan,érdektelenül ült az órán. Gondoltam egyet és félbe hagytam az anyagot! (Dunántúli-khg) Ez így rettentő unalmas jelentettem ki és elkezdet mesélni, hogy mit és miért utálok az ilyen száraz tananyagban pedig milyen jókat lehetne ott kirándulni! Az óra pillanatok alatt elszaladt, A gyerekek figyeltek! A végén az egyik megszólalt: köszönjük szépen!

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal: Ha én lelkesedek és érdekel, látják, hogy élvezem, ők is kíváncsiak lesznek!

Diákjai írták:

Szerintem ő a legjobb tanár az iskolában. Nagyon jó humora van, mindig jókedvű. Az órai anyagokat nagyon jól el tudja magyarázni. Nekem még sose volt, hogy nem értettem meg az anyagot. Nagyon segítőkész, bármit megtesz a diákokért. 

Jakab Beáta- földrajz

Jakab Beáta vagyok a Pannon Oktatási Központ Gimnáziumában tanítok Dunaújvárosban már 7 éve. Nagyon szeretem a tanítványaimat és a munkámat.

 

Bővebben Jakab Beátáról

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a tanítványaimmal sikerül megszerettetnem a tantárgyat. Minden évben lelkesen jelentkeznek a versenyekre, ahol mindig nagyon szép eredményeket érnek el. Mikor elmeséltem a gyerekeimnek, hogy meghívtak az év tanára eseményre, olyan izgatottak és boldogok voltak, nagyon jól esik, hogy szurkolnak nekem.

Jakab Beáta a Hebe Kft. saját jelöltje.

Ficsór Katalin – földrajz

Vásárhelyiné Ficsór Katalin vagyok, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolában tanítok földrajzot, történelmet és természetismeretet. Jelenleg nyolcadikos osztályfőnökként és munkaközösség vezetőként is tevékenykedek. 

 

Bővebben Vásárhelyiné Ficsór Katalinról

A tanítás során ez motivál leginkább: A gyerekek figyelme és lelkesedése, az elért jó eredmények és a pozitív visszajelzések azok, amik leginkább motiválnak. A gyerekek, szülők elégedettsége és a jól együttműködő,kollegális kapcsolat elengedhetetlen feltétele a munkám sikerének.

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: Hiszem, hogya tanár személyisége sokkal fontosabb, mint amit tanít.

Egy pozitív élmény pályám során:2017-ben az Év tanára díjazottja lettem és ugyanebben az évben Lezsák Sándorszemélyes köszönőlevelét isátvehettem, amelybenelismerte tehetséggondozó munkám.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:A tehetséggondozáson kívül a felzárkóztatásra is igyekszem nagy hangsúlyt fektetni. A 2014/2015-ös tanévben egy pályázat keretein belül két roma származású tanulót mentoráltam, akik sikeresen befejezték középiskolai tanulmányaikat és idén érettségiznek. Nagyon büszke vagyok rájuk.

Diákjai írták:

Személyében egy segítőkész, kedves tanárt ismertem meg közelebbről a Világjáró levelezőversenyüknek köszönhetően. 5. osztályban még nincs földrajz oktatás, ennek ellenére Kati néni szabadidejét nem sajnálva foglalkozik velem. Nem mellesleg a tanulószobánál is ki szokott kérdezni néha minket. 🙂

A feladatlapokat nem csak kiosztja és összeszedi, hanem lehetőséget biztosít az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására is.

Biró Katalin – földrajz

Motivációm:

Minél több élményt gyűjtsenek a gyerekek
Megismerjék önmagukat
Fedezzék fel, miben ügyesek
Meg tudják mutatni a tehetségüket
…és persze szeressék és tiszteljék a természetet

 

Bővebben Biró Katalinról
hitvallásom:
“A lehetőség, amit azzal kapok, hogy rendes embereket neveljek a fiatalokból, hogy képességeikhez mérten a maximumot hozzák ki magukból, ezáltal kiváló szakember és szülő váljon belőlük, mert napi 8 órában a társadalmunk jövője az én felelősségem” /Egy tanár/
+ élményem:
Két hete körültekertük a Velencei-tavat közel 100-an diákok, szülők, kollégák. Örülök, hogy mint fő szervező megadhattam ez az élményt ennyi embernek, amiért nagyon sok köszönetet és elismerést kaptam.
Személyes dolog:
Szeretek ezen a pályán lenni immár 27 éve, úgy gondolom, hogy feladatom van itt, ez a küldetésem az életben

Diákjai írták:

Mert sokat segít a természetismeretben. Mert nagyon kedves, sosem hagy cserben. 

Mindenkinek segít a természetben. Nagyon kedves és jószívű.

Móricz – Orsovszky Ibolya – angol

A tanítás során ez motivál leginkább:
Az élménypedagógiai módszerek adta lehetőségek maximális kihasználása. Fontos számomra, hogy a diákjaim jól érezzék magukat a szavaimtól.

 

Bővebben Móricz - Orsovszky Ibolyáról

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:
“… szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni” (Lev Tolsztoj)

Egy pozitív élmény pályám során:
Diákjaimmal eljutottam angliai tanulmányútra és esténként zacskós levest főztünk a mobile home -okban.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:
Szeretek szórakoztatva tanítani.

Diákjai írták:

Kedves, vidám, aranyos, megértő.

Játékos, jól tartja az órát. Sokat énekelünk, játszunk. Figyelmes.

 Kullai-Földházi Renáta – angol

5 éve tanítok, ebből 4 éve angol nyelvet is. Tanításom során törekszem, az idegennyelv és az általam tanított tantárgyak megszerettetésére, a folyamatos érdeklődés fenntartására játékokkal, digitális- és innovációs új tanítási eszközökkel, módszerekkel.

 

Bővebben Kullai-Földházi Renátáról

A gyermekekkel jó a kapcsolatom, mindig bizalommal fordulnak hozzám, mely motivál a további munkám során.

Több pozitív élményem volt eddigi pályafutásom alatt, melyből nem emelnék ki egyet sem, hiszen ezek mind egyedüli szívhez szóló élmények voltak számomra. Bemutatkozásomat egy idézettel zárnám, mely tanári hitvallásom is:

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

(Tari Annamária) 

Diákjai írták:

Reni néni a legjobb, mert: mindig megnevettet és megértő. A tesin angol játékokat játszunk. Nagyon szereti az osztály Reni nénit és nagyon kedves. Kedves, jószívű, vicces és mindig segít. Kedves. Jól lehet vele viccelődni meg beszélgetni. Nagyon jól tud tanítani. Nagyon szeret bennünket gyerekeket. Szigorú. Játékosak az órák és nagyon szeretem az angolt. 

Nagyházi Anna – angol

A tanítás során az motivál, hogy pozitív élményt nyújtsak diákjaimnak az angol nyelvvel kapcsolatban. Ennek köszönhetően érzelmi kötődés alakul ki bennük az angol iránt és így játszva képesek tanulni.

 

Bővebben Nagyházi Annáról
Tanári hitvallásom: “Vedd észre, hogy a gyereket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem. Támogasd és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog legyen.” J. Wagele, német zoológus
Pozitív élmény a pályám során: Amikor diákjaim az angol humor gyöngyszemeivel kedveskednek nekem 🙂 

Diákjai írták:

Az évek alatt mindent megtett értünk. Sok tudással gyarapodtunk. Mindent megtesz érte hogy ez a tudás meg is maradjon.

Szerintünk Anna néni azért érdemelné meg az év tanára díjat, mivel rá nemcsak pedagógusként, de a legmegfelelőbb értelemben barátként is tekinthetünk. Az angol nyelvet megpróbálja minél színesebbé és érdekesebbé tenni számunkra. Bármilyen kérdéssel, problémával fordulunk hozzá, bizalmasan ad választ, illetve fogad minket. 

Szántóné Borbély Angéla – angol

Angol szakos nyelvtanár vagyok a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium és Általános Iskolában.  4-12-ig évfolyamokon tanítok. A játékos, kommunkáció központú órákat szeretem rengeteg interaktív anyag használatával.

 

Bővebben Szántóné Borbély Angéláról

Tánccal, zenével és az angol kultúra megismerésével a gyerekek élvezettel sajátítják el az angol nyelv alapjait, amelyet gimnáziumban továbbfejlesztve könnyen alkalmaznak a nyelvvizsga vagy érettségi letételéhez. Munkámban az motivál, hogy minnél több diákomnak nyújthassak segítésget, a tanórákon pedig izgalmas, kreatív és változatos módszerekkel adhassam át tudásomat. Meglátásom szerint a modern személetű generációknak olyan pedagógusokra van szükségük, akik lépést tudnak tartani a 21. század víványaival és nyitottak saját továbbfejlesztésük iránt. Ez motivál engem is, hogy megtanuljam és felhasználjam modern korunk kínálkozó lehetőségeit.

Diákjai írták:

Angéla tanárnő nagyon segítőkész és jószívű. Ért a diákok nyelvén, és mindig megérti a problémáinkat. Órái különlegesek és érdekesek, nagyon szeretjük őt.

Azért jelöljük, mert jó hangulatúak, érdekesek az órák. Mindig segítőkész, közvetlen a diákokkal, bármi problémánk van nyugodtan fordulhatunk hozzá. Érti a diákok gondolkodását.

A sok angol verseny miatt. A kulturális előadások miatt. Interaktív tananyagok. A sok angol hagyományra épülő kulturális programok szervezése miatt. Kedves és segítőkész.

Hardiné Udvarhelyi Angelika Mária – angol

A tanítás során ez motivál leginkább:

Egyrészt szeretnék jelen lenni a diákok számára mint hozzáértő tanár és rájuk hangolódó és odafigyelő felnőtt, akihez bátran fordulhatnak, ha küzdenek valamivel akár a tanulásban, akár a mindennapjaikban.

 

Bővebben Hardiné Udvarhelyi Angelika Máriáról

Örömet okoz, ha látom rajtuk a tanulás során az „aha” élményt, amikor összeáll a kép, és az is, ha olyan módszerekkel ismertethetem meg őket, amivel élvezetessé tehetik a tanulást magát, és elhiszik, hogy önállóan, saját igényeiket felismerve és követve óriási lépéseket tehetnek előre. Ösztönöz az is, hogy bátorítsam és türelemre intsem őket, amikor elbizonytalanodnak, felmerül bennük, hogy buták, hogy nekik soha nem fog menni, és együtt nézhetünk vissza, hogy lám, ezt is megküzdöttük és többek lettünk.

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

Nagy szavak, de úgy fogalmaznám meg, ahogy a mindennapjaim hitvallását is, Nursiai Szt Benedek nyomán: Ora et labora! Imádkozz és dolgozz!

Egy pozitív élmény pályám során: 

Egyik meghatározó és elég friss élményem a saját 6. évfolyam angol tagozatos osztályomhoz kötődik: egy angol nyelvű párbeszédet dramatizáltan dolgoztunk fel, ami hamar átfordult rögtönözésbe, amiben mindenki versengve, felszabadulva és nagy nevetések közepette részt vett.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Néhaúgy érzem, lenyomnak az elvárások, amiket a szülők személy szerint felém illetve a tanárok felé általában támasztanak; ilyenkor alább kell adnom saját maximalista hozzáállásomból is, és csak élvezni egy-egy adott pillanatot. Feleségként, három fiú és egy lányka anyukájaként, barátként, tanárként is talán a legfontosabb a vidámság megőrzése.

Diákjai írták:

Angelika néni nem csak a szakmájában remekel, hanem nagyon gondoskodó is. A tantárgyon kívül személyes problémákkal és örömökkel is fordulhatunk hozzá. Összetartja az osztályt, mint egy második anyuka. Kedves és kitartó. 

Segít az esetleges konfliktusok elsimításában. Az órákon ha nem értünk valamit külön oda jön és segít. Mindig nyitott az információnkra és megértően fogadja azokat.

Gyüre Zsuzsanna – angol

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” (Benjamin Franklin)

Gyüre Zsuzsanna vagyok, a pesterzsébeti Vörösmarty Mihály Református Iskolában 14 éve tanítom az angol nyelvet elsőtől hatodik osztályig.

 

Bővebben Gyüre Zsuzsannáról

Iskolánk a kerület többi iskolájához képest nagyobb számban fogadja a SNI, BTM-es gyerekeket, lakókörnyezetünkből adódóan pedig sok a hátrányos helyzetű tanulónk. Hogy ne váljunk szegregált intézménnyé választottuk az egyházi iskolává válást, ez az első tanévünk az új fenntartásban. Idén 6 tanulóm versenyez, közülük egy tanulási és beilleszkedési zavarral küzd, egy pedig sajátos nevelési igényű.

A mindennapjaimban általános iskolás fiam adja a legnagyobb motivációt: az Ő kortársait próbálom nevelni, angolra tanítani. Nagy segítség nekem, hogy személyesen tapasztalhatom az alfa generáció kihívásait, így tanítványaim problémáit, másságát könnyebben elfogadom, kezelem.

Hitvallásom, hogy nem a tökéletes nyelvtudás elérése a cél az általános iskolában, hanem a tökéletes érdeklődés kialakítása. Lelkesedjen, ami majd a tökéletesség felé fogja vinni az életben.

Pályám során mindennapos a pozitív élmény: igyekszem minden napban a jót kiemelni. A mai: vasárnap Angliába megyünk tanulmányi kirándulásra, így kiadtam a jövő heti feladatlapot, illetve a házi feladatot. A hatodikosoknak  Power pointot kell készíteniük a sport témakörben. Eddig a percig négyen küldték már el a feladatot, holott még a jövő hét előttük áll. Sikerült lelkesítenem őket. 🙂

Diákjai írták:

” Mert jó angolos játékokat talál ki nekünk. Ezekkel érdekessé teszi az óráit, és sokat tanulunk belőle. Minden diákra oda figyel, hogy megtanulják az angol nyelvet. A gyerekek szeretnek az óráira járni.

Mindenkinek segít az órákon és kreatív. Kedves, gondol mindenkire. Ha megérdemeljük, akkor játszunk. Megmagyaráz nehéz dolgokat, amit nem értünk. Segít a dolgokat könnyebbé csinálni.

Szerintem azért lenne alkalmas erre címre, ugyanis mindig nagyon kedves és türelmes. “

Marek Éva – angol

Ami motivál: amikor látom, hogy a diákom megértette, miért jó a nyelvtanulás, kezd nem nyűg lenni a házi feladat ellenőrzése, elkezd egy regényt olvasni, kezdi élvezni a beszélgetést turistákkal, cserediákkal, egymással stb.

 

Bővebben Marek Éváról

Hitvallásom: változatos tevékenységek felkínálásával: olvasás, versenyeken való részvétel, cserediák kapcsolat kialakítása, … megtalálni a diák belső motiváló erőit, azt mozgósítani mielőbb.

1 pozitív élmény: 6.-os diákom 8-10 könnyített olvasmány után kiolvasott 3 eredeti nyelvű gyerekkönyvet az én bíztatásomra a tanév végéig. Természetesen kapott jutalomkönyvetJ.

Személyes dolog: Csak úgy tudok lelkesíteni, ha magam is lelkes vagyok. Arra kell vigyáznom, hogy ez a lelkesedés ne törjön meg.

Diákjai írták:

A tanárnő segítőkész. Mindig időben javítja ki a dolgozatok. Ad javítási lehetőséget.

Egy barátom nem értett egy angol szót, és ő addig magyarázta, amíg sikerült megérteni. Igaz, hogy sok idő elment, de mindenki tudta a feladatokat.

Kedves, jól magyarázza el a dolgokat.

Türelmes, sokszor behozza a magnót és sokat játszunk órán.

Schrengné Kurucz Emese – angol

Schrengné Kurucz Emese vagyok, a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola angol tanítója. 14 éve tanítok 1-6. osztályban intézményünkben, a Bedegkéri Tagintézményünkben 3. és 4. osztályban összevont formában, óvodában, a Kányai Általános Iskolában és óvodában.

 

Bővebben Schrengné Kurucz Emeséről
  1. A tanítás során ez motivál leginkább:

A gyerekek pozitív megnyilvánulása felém, hogy bíznak bennem, szeretik az új kihívásokat, mernek beszélni, mert nem félnek tőlem. Az angol nyelv sokszínűsége, hogy változatosan, vidáman, gördülékenyen, sok motivációs eszközzel tudom fejleszteni a gyerekek tudását, és érthető számukra a magyarázatom, a tanításom.

  1. Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

Minden az alapokkal kezdődik olyan, mint a ház építése: Ha szilárd, biztos tudást sajátítanak el a gyerekek, akkor arra tudnak építeni, „nem dől össze a ház”. Mindig kölcsönös tisztelettel, megértéssel forduljunk egymás felé, (tanár-diák) mert akkor minden perc, amit együtt töltünk, maradandó, élményekben gazdag lelkülettel egészséges, boldog embereket nevelünk az életre!

  1. Egy pozitív élmény pályám során:

2012-ben az Oxford Tankönyvkiadó által szervezett My sports for the Olympic Games versenyen való részvételünk a négy fős csapatommal Kaposváron, a megyei versenyen, majd az országos versenyen, Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban adott számunkra lehetőséget, hogy bizonyítsák tanulóim tehetségüket, tudásukat.

Felejthetetlen élmény, hogy díjazással, jó hangulatban töltöttünk el két napot egymás társaságában úgy, hogy számukra is természetes volt a kommunikáció angol nyelven.

  1. Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Tabon élek férjemmel és 12 éves kisfiúnkkal boldog családi környezetben, két testvérem van, akik szintén Tabon élnek.

Szabadidőmben mindennap a helyi Fitness terem aktív sportolója vagyok, történelmi könyveket szeretek olvasni és a kedvenc zenekarom a Paddy and theRats, (magyar zenekar) ír-skót pub’n roll stílusban zenélnek.

Diákjai írták:

Emese néni órái soha sem unalmasak. Játszva tanulunk, és úgy kapunk új ismereteket, hogy közben észre sem vesszük, mennyi új tudással gazdagodtunk. Hisz az órák pergősek, változatosak. Emese néni pedig mindig vidám, vicces, megértő és kedves.

Gyakran a szabadidejét is arra áldozza, hogy összehozza a csapatot, így készít fel minket a versenyekre. Nem csak oktat, hanem lelkünket is ápolja.

Jármai Ildikó – angol

1992 óta dolgozom az ecseri Laky Ilonka Általános Iskolában. Az elmúlt évek alatt már tanítványaim gyermekei is kikerültek a kezem alól.

 

Bővebben Jármai Ildikóról

S ha ennyi idő után azt tapasztalom, hogy az utcán találkozva mindig köszönnek, elmesélik, mi történt velük, mióta kiléptek az iskola kapuján, sőt visszajönnek és rám bízzák saját csemetéiket, akkor – úgy gondolom – amit tettem az az ő szemükben is hasznos volt. Mindig törekszem élményszerű, vidám óravezetésre, arra, hogy a hangsúly az elsajátításon és ne a számonkérésen legyen.

Ehhez kapcsolódik egyik legkedvesebb élményem is: 2015-ben néhány tanítványommal Londonba utaztam. Ott jöttek rá arra, nem azért volt fontos szavakat, nyelvtani szerkezeteket megtanulni, mert osztályoztam őket, hanem azért, mert valóban tudtak érdeklődni, tájékozódni és beszélgetni is.

Diákjai írták:

” Szeretjük az óráit, mert mindig türelmes velünk. Szeretjük, hogy angolul mondja el a feladatot, de ha nem értjük azt észre veszi és magyarul is elmagyarázza. Mindig kedves, sose kiabál velünk ezért, mi is nyugodtak vagyunk az óráin.

Kárpáti Noémi – német

A tanári munkám során a legfontosabb célom az , hogy hitelesen átadhassam a német nyelv, a diákok és a tanítás iránti szeretetemet. A legnagyobb öröm számomra az, ha láthatom, hogy ez sikerült, és a tanítványaim a német nyelvet megszeretik,és életük során később is hasznosítani tudják a megszerzett tudást.

 

Bővebben Kárpáti Noémiről

Tanárként a legfontosabb számomra az, hogy minden diákban felfedezzem a tehetséget, az értéket, a szerethetőt, és ezt erősítsem, támogassam, fejlesszem benne, hogy érezhesse: Ő egyedi, és sok mindenre képes.

Közel 25 év alatt szerencsére rengeteg pozitív élményben volt részem, így nehéz csak egyet kiemelni ezek közül. Az egyik legszebb pillanat azonban talán az volt, amikor 2015-ben munkám elismeréseként iskolámban megkaptam az Ugrin Károly humán díjat.

Külön öröm számomra, hogy a lányomnak is sikerült átadnom a nyelvek szeretetét, így 3 nyelvből is boldog “nyelvvizsga tulajdonos”. Tanári munkám mellett marad időm azért egyéb tevékenységekre is, így szabadidőmben szeretek utazni, táncolni és (német) zenét hallgatni.

Diákjai írták:

Kedves német Tanárnőm igazán egy egyedi személyiséget és egy magas nyelvi készséget birtokol, mind beszéd, szókincs és nyelvtan területén. Élvezettel, lelkesen végi pedagógiai pályáját, ami diákjainak folyamatos fejlődését, széleskörű műveltségét és szép nyelvvizsgapontszámait eredményezi. Őszintén és elfogadóan kezeli a tanulók igényeit, emellett szívvel-lélekkel bátorít, valamint építő jelleggel javít. Végül, de nem utolsó sorban a figyelem és az igazságos értékelés mellett, a humor is benne rejtőzik. 

Szántó Mariann – német

A tanítás során ez motivál leginkább:

Megmutatni a tanulóknak, hogy a céljaik akkor tudnak megvalósulni, ha képesek elhinni, hogy amire törekednek, nem lehetetlen.

 

Bővebben Szántó Mariannról

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szentgyörgyi Albert)

Egy pozitív élmény pályám során: 

Az első olyan tanítványom diplomaosztó ünnepsége, aki a közös munkánk hatására választotta hivatásként a pedagógusi pályát és azóta is örömét leli benne és sikeres pedagógus.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Pozitívan szemlélem a világot, igyekszem derűt és mosolyt csempészni a mindennapokba, alázattal és kíváncsisággal fordulok a tudományok felé, határozottan törekszem kitűzött céljaim elérésére.

Diákjai írták:

Tanítási módszere a tanulásra sarkall. Személye magabiztos, tanulásnál segítőkész a gyerekek körében. Magyarázata értelmes, jó tempójú.

Szívén viseli tanítványai sorsát, fontosnak tartja, hogy diákjai saját tudásuk szerinti ütemben tanuljanak, és nyomom követi egyedi fejlődésüket.

Rengeteget segít a diákoknak és türelmes.

Szilágyiné Monori Gabriella – német

Budapesten a Móra Ferenc Általános Iskolában tanítok német nyelvet alsó és felső tagozaton, valamint egy ötödikes osztály osztályfőnöke is vagyok.Kiemelt feladatnak tartom a motiváció, tudás, a tanulás értékének hangsúlyozását és olyan értékek erősítését, melyek elengedhetetlenek az egészséges és teljes felnőtt élethez.

 

Bővebben Szilágyiné Monori Gabrielláról

Vallom, hogy képesnek kell lenni a megújulásra, a kihívások kezelésére, a változásokhoz való alkalmazkodásra, nyitottnak lenni az innovációk és az új módszerek felé.

A tanítás mellett tehetséggondozással is foglalkozom, különböző német nyelvi versenyekrekészítek fel tanulókat. Tanulóim és versenyzőim között beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő diákok is vannak. Nagyon motiváló a számomra, amikor tanulási nehézséggel küzdő diákjaim örömmel jelentkezneka versenyekre és pozitív élményként élem meg, amikor látom, hogy eredményesen teljesítenek és akár dobogós helyezést is elérnek rajta.

A német nyelvtanári feladatok mellett munkaközösség-vezetőként és mentorként is dolgozom. Fontosnak tartom az együttműködést nemcsak az intézményen belül, hanem kívül is, ezért szakmai szervezetek munkájában is részt vállalok.

Diákjai írták:

Modern eszközökkel tanít, pl. tablet, interneten keresztül oldunk meg feladatokat, smart táblát használunk órán. A tananyagot jól, érthetően magyarázza el. Jól haladunk a tananyaggal. Szeretünk órára járni. Tiszteletben tartja a szüneteket (pl.: tél és őszi szünet), ilyenkor kevés házi feladatot kapunk.

Egyszerűen azért neveztük, mert ő tanít, és mi diákok tanulunk. A tananyagot jól elmagyarázza. Sok gyakorló feladatokat oldunk meg az órán.

Palicskáné Cseresnyés Katalin – német

A tanítás során ez motivál leginkább:
Nincs annál felemelőbb pillanat, mikor tanítványaim csillogó szemeiben megjelenik a német nyelv iránt érzett tudásszomj vágya…

 

Bővebben Palicskáné Cseresnyés Katalinról
Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat:
” Azért vagyok tanár, mert jó érzéssel tölt el, ha vezethetek valakit a tudás útján…
  Azért vagyok nevelő, mert szeretem látni, ahogy évek alatt egy “kajla” kamaszból hogy válik felelős felnőtt…
  Kata néni vagyok, mert tudok szeretetet adni és kapni, együtt mosolyogni és kacagni….
  A legfontosabb, hogy EMBER legyek, aki következetes és pontos munkára törekszik, aki képes az együttműködésre, aki személyes példamutatásával követendő példa lehet a fiatalok számára.
  Hálás vagyok mindazért, amim van és azért, aki vagyok. Minden nap.”
 

Egy pozitív élmény pályám során, ill.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:
A 2017/2018-as tanévben Kelle Regina akkor 11/A osztályos diákom a HEBE Kft. “Spiel und Gewinn!” német levelezős versenyén egyéni kategóriában országos I. helyezést ért el. Azóta Goethe típusú felsőfokú komplex nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. Évente több diákom tesz sikeres komplex közép,-ill. felsőfokú nyelvvizsgákat. 

Diákjai írták:

A tanárnő kiváló szakember, segítőkész és nyitott, akihez bármikor, bármivel fordulhatunk, ha gond adódik. Dicsér sokat, mindenkinél talál valamit, amit dicsérni lehet. Az órákon a kellemes oldott légkör hozzásegít bennünket, hogy a legjobban teljesítsünk. Jó konfliktuskezelő.

Drahos Réka – német

1997 óta tanítok németet általános iskolában, alsóban és felsőben is.
A mindennapi munkámban az motivál, ha tanítványaim jókedvűen hagyják el óra végén a termet, ilyenkor tudom, lelkesen fogják az otthoni feladataikat is elvégzeni a következő óránkra.

 

Bővebben Drahos Rékáról
Véleményem szerint: ” Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogyan tanítjuk.” Eötvös József
Pozitív élmény számomra, hogy nagyon sok korábbi tanítványomnak sikerült a későbbi tanulmányaik alatt német nyelvből nyelvvizsgát szereznie, többen tanulnak német nyelvterületen, illetve van, aki már végzett német nyelvtanár lett azóta.
A tanítványaimat a személyes példámmal is szoktam motiválni, hiszen amikor alsó tagozatos koromban esetleg nem volt kedvem németből különórára menni, Anyukám mindig biztatott, hidd el, menni fog, sok hasznát fogod venni a nyelvtudásnak. Azóta is hálás vagyok neki, és remélem, saját tanítványaimat is tudom továbbra is lelkesíteni, velük a német nyelvet megszerettetni.

Diákjai írták:

Mindig érthetően és türelmesen magyaráz. Ő úgy szigorú, hogy közben mindig kedves is. Jó humora van, amivel át tud segíteni minket nehéz pillanatokban. Vele egyik óra sem unalmas.

A rossz osztálytársaimat is tudja kezelni. A német nyelv nagyon nehéz, de neki sikerült mindenkivel megszerettetni. 

Kissné Kovács Edit – német

Kissné Kovács Edit némettanár vagyok Kiskunfélegyházáról, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban tanítok a 9. évfolyamtól a 13. évfolyamig.

.

 

Bővebben Kissné Kovács Editről

A tanítás során német nyelv megszerettetése, elmélyítése, játékos közvetítése a célom. A gyerekek lelkesedése ad folyamatos energiát, és kedvet, bár néha rákérdeznek, hogy honnan merítem még mindig ezt a hévet …

A tanári hitvallásomról.
Engem már a gólya is az iskolába vitt. Néptanító szüleim Klebelsberg Kuno – típusú iskolánk pedagógus szolgálati lakásába. Rajz szakkollégiumi végzettségű tanítónő lettem Baján ,ahol az orosztanáraim kérésére is – később elvégeztem Szegeden az orosz szakot, s általános iskolai tanár, majd némettanár lettem.. Pedagógus II. fokozatban vagyok.

Az első osztálytól kezdve a 13. technikusi osztályban tanítottam sokféle korosztályban, és mindenhol megtaláltam mindig a jót is a nehézségek között. Azt vallom, amit teszünk, életünk folyamán azt szívvel-lélekkel tegyük, és adjunk hitet, önbizalmat a tanulóinknak.

Amikor német nyelvből felmentett gyerekek 9. osztály kezdetén csillogó szemekkel figyelik az órán elhangzottakat, teljes aktívan részt vesznek a munkában, és szeretnék, ha újra osztályzatokat kapnának azt hiszem mindennél többet elmond.

Az ügyesebb tanulók motiváltságára ,közösségépítésre a „Spiel und Gewinn „ levelezős verseny számomra évek óta megoldásul szolgál, amit köszönök , és további munkájukra feltétlenül számítok.

Diákjai írták:

Részletesen mindent, többször elmagyaráz, próbál játékosan elmagyarázni a tananyagot, megértő és támogat minket, nagyon barátságos és egyben segítőkész. “

Várhidy Emese – német

Ha látom a csillogó szemeket, hogy értik, és élvezik a gyerekek, amit tanulunk, és örömmel, jókedvűen dolgoznak, teret adhatnak kreativitásuknak, ötleteiknek.

.

 

Bővebben Várhidy Emeséről

Minden gyerekből „kihozni” a maximumot. Teljes figyelmet fordítok a csoporton belül is mindenkire, érzik, hogy valamiben ügyesek, használni tudják a nyelvet, sikerélményük van.

Egy pozitív élmény pályám során: 

Számos versenyen vettünk részt (versmondó, színjátszó), ezekre mindig örömmel, izgalommal készültünk, élveztük, és jó eredményeket értünk el.

Különösen szívesen emlékszem egy projektdélutánra, amit Martinstag alkalmából szerveztünk, és nagyon jól éreztük magunkat.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:

Nekem az a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát az órákon, elfogadjuk egymást, így helyet adunk a növekedésnek, fejlődésnek.

Diákjai írták:

EMESE néni felső tagozatban vette át a német tanítását, és ő az ofőhelyettesünk is, így sok van velünk. Kedves, segítőkész tanár nénit ismertünk meg benne, mindig fordulhatunk hozzá segítségért, és nem csak a tantárggyal kapcsolatban.

Kiváló, mert ami tanít, azt tudjuk 🙂 Szeretjük, mert élvezetesen, érthetően és kedvcsinálóan tartja az óráit.

Szabóné Medgyessy Nóra – német

Szabóné Medgyessy Nóra vagyok a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium német- orosz szakos tanára. 2000 óta vagyok tagja az intézmény tantestületének.

.

 

Bővebben Szabóné Medgyessy Nóráról

Szeretném másokkal ismegosztani azt a személyes dolgot, hogy a diákéveimet is e falak között töltöttem, és nagy megtiszteltetés volt mikor utolsó éves egyetemistaként megkerestek, hogy lenne lehetőségem a tanulmányok mellett visszatérni az Alma materbe tanítani. A tanári hitvallásomat a következőképpen fogalmaznám meg: A német nyelv szeretetét, a hozzá fűződő élményeimet átadni a diákoknak, a lehető legjobban megtanítani nekik az idegen nyelvet és lehetőséget teremteni, hogy használják is. Pályám során pozitív élményként ért, hogy volt szerencsém a gyerekeknek többször is biztosítani azt, hogy a szerényebb körülmények között élő tanulók is eljussanak a célnyelvi országba. A mai napig, ha találkozunk, összekacsintunk egy-egy élmény felidézésekor. A tanítás során az motivál leginkább, hogy mindenféle korosztállyal foglalkozhatok, így változatosan telnek a mindennapok, hiszen a lelkes, csillogó szemű kisdiákok után a felsőbb évfolyamokon nagyobb kihívást jelent a diákság motiválása, s ezáltal eljuttatni őket a sikeres érettségi vizsgáig.

Diákjai írták:

Nagyon segítőkész, megértő és remekül tanítja nekünk a németet, gyorsan haladunk a tananyaggal. Egyáltalán nem szigorú, mindig segít nekünk, ha nem értünk valamit.

Mindig próbál minket fejleszteni, nevez minket versenyekre ha szükségünk van rá segít, és motivál minket, sokféle és változatos módszerekkel tanít.

Bányai Barbara – német

Immár 20 éve dolgozom pedagógusként. A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában német nyelvet és ének-zenét tanítok. A tanítás mellett felsős munkaközösség-vezetőként és DÖK patrónusként is tevékenykedtem évekig.

.

 

Bővebben Bányai Barbaráról

Számomra a tanítás nem munka, hanem egy mindennapos élmény egy olyan közösségben-gondolok itt a gyerekekre-, ami feltölt, örömet és elégedettséget okoz. Bár nagyon szép eredményeket érünk el különböző versenyeken,vallom,hogy pedagógiai munkánknak nem az a tétje, hogy diákjaink hány nyelvvizsgával és milyen diplomával fognak kikerülni a nagybetűs életbe, hanem hogy milyen emberként.“Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám. 16.) Ezt tartom hitvallásomnak. Ebben a családon kívül nagyon nagy szerepe van az iskolának, nekünk, pedagógusoknak.

Pozitív élmény pályám során: 

Nagyon emlékezetes élmény számomra az elismerés, amit diákjaimtól, a szülőktől és szakmai köröktől kapok. Nagyon megható volt olvasni tanítványaim szeretetteljes szavait, amelyekkel erre a díjra jelöltek, s nagy élmény volt átvenni immár 20 éves pályafutásom során a Szent Gellért-díj ezüst-,majd arany fokozatát, amelyet a közoktatásban végzett munkám elismeréséért kaptam a Veszprémi Érsekségtől, mint iskolánk fenntartójától .

A tanítás során ez motivál leginkább:

Diákjaim bizalma, szeretete, mosolya motivál leginkább pedagógusi munkámban. Nagyon jó érzés meghallani az iskolafolyosón,amikor a gyerekek ezt mondják: Hurrá, német óránk lesz! 🙂

Diákjai írták:

Nagyon jól és érhetően elmagyarázza az anyagot, de nála nem magolni kell Olyan példákkal magyarázza el az éppen vett leckét, hogy abból meg lehet tanulni. Nem rendelkezik vasszigorral, de a gyerekek mindenben hallgatnak rá.

Nemcsak a tanulási pályánkkal foglalkozik, hanem személyes érzelmeinket is figyelembe veszi. Mindig próbál segíteni, ha látja, hogy valami problémánk van. Kitartóan próbál segíteni, megérdemli a díjat.

Parászka Zsoltné – német

A tanítás során ez motivál leginkább: A változatos óravezetés, tanulóimat érdekeltté tenni a tanultak elsajátításában.

Így fogalmaznám meg tanári hitvallásomat: Játszva tanulni, de ez sajnos, nem mindig sikerül. Vagyis úgy tanítani, hogy a tanulás játéknak tűnjön,  valamint a tanultak hosszútávú megtanulása.

.

 

Bővebben Parászka Zsoltnéról

Egy pozitív élmény pályám során: Több is van. Amikor lehetőségünk volt a Goethe Institut húsvéti és mikulásos délutánjain résztvenni. Azokra  a délutánokra a gyerekek lelkesen készültek és sokáig emlegették. A kezdőknek megmutatni a  HEBE levelezős versenyek feladatainak megoldásához való eljuttatását, legyen az történelem vagy német. Mire gondolok? A szakkönyvekben, szótárakban, interneten való ‘búvárkodás’ , a tökéletes feladatmegoldásra való törekvés. Mindezt követően szemlélni, hogy milyen ügyesek időről-időre és az önálló munkával elért eredmények! Örülni minden versenyeredménynek. A dobogós helyezéseknek különösen.

Személyes dolog, amit megosztanék másokkal:   Mind a tanulók, mind a kollégák éljenek a versenyek adta lehetőségekkel. A versenyszellem erősen motiválja a gyerekeket és ezáltal észrevétlenül tanulnak.

Diákjai írták:

Kedves, megbízható és jól megtanítja a német nyelvtant.

Ha valamit nem értek, ő elmagyarázza. Nem ad fel sok házit. Nem kiabál.

Gombosné Simon Amanda – német

A tanítás során az motivál leginkább, amikor látom, hogy a rám bízott, nyelvtudás terén még tiszta lappal induló tanulók is megszeretik a német nyelvet, örömmel vesznek részt az órán, s még versenyre is szívesen neveznek be.

.

 

Bővebben Gombosné Simon Amandáról

„Ha az ember jó társaságban tanulhat,ahol a tisztelet tanárok és diákok között kölcsönös,úgy élvezheti munkáját.”Gerlóczy Márton

Pályám során több pozitív élményben volt részem, egy mégis kiemelkedő. Egy, a 3. osztályt végzett tanulóm, az addig megszerzett némettudásával intézte el családja nyaralását.

Gyermekeimnek is sikerült átadnom a nyelvek iránti szeretetet. Mindkettőjük már érettségi előtt letette két, illetve eddig egy nyelvvizsgáját.

Diákjai írták:

Kedvesen és játékosan próbálja átadni a tudását, hogy a gyerekek minél könnyebben tanulhassanak. Sok időt és energiát fordít arra, hogy a tananyagot megértsük és megjegyezzük. Az órákon olyan sokszor ismételjük és gyakoroljuk a tananyagot, hogy még a kevésbé mozgalmas gyerekek is meg tudják jegyezni.

Azért jelöljük Amanda nénit, mert nagyon kreatív. Az osztályfőnökünk, jó tanárunk.
Úgy tanít, hogy élmény az óra. Játékosan tanít. Vicces órákat tart.

Sándor Szilvia – német

Sándor Szilvia vagyok, német nemzetiségi tanító. Jelenleg egy festői községben, Zebegényben a Szőnyi István Általános Iskola és AMI diákjainak tanítok német nemzetiségi nyelvet.

.

 

Bővebben Sándor Szilviáról

Boldog vagyok, mert gyermekkorom óta mindig tanítónő szerettem volna lenni. Egy kedves néhai némettanárom, Szilvi néni hatására pedig később beleszerettem a németbe. Mint ő, én is a modern, nemcsak nyelvet oktató pedagógus vagyok, aki a tanítás mellett az életre is nevel.

A gyermekszemek csillogása, amikor boldogan tanulnak, mindent felülmúl. Legnagyobb öröm számomra, hogy a német versenyeken szereplő gyerekek kiváló helyezéseikkel képviselik az iskolát.

Diákjai írták:

” A tanárnő az iskola legelkötelezettebb tanítója, mindig lelkesen tanítja a gyerekeket, odafigyel, hogy a saját szintjüknek megfelelően adja le az anyagot. Ugyanakkor következetesen megköveteli a tanulást. A gyerekek tisztelik és szeretik.

Megértő, kedves. Mindig próbálja úgy tartani az órákat, hogy kicsit játékosabb legyen. Különleges órákkal próbálja színesebbé és érdekesebbé tenni a tanítást.

Fiam 2. osztályosan érkezett ebbe az osztályba egy olyan iskolából, ahol nem tanultak németet és nagyon félt tőle. Szilvi néni megszeretette vele a nyelvet annyira, hogy még erre a versenyre is szívesen, örömmel jelentkezett. “

Vicsainé Kabók Ibolya – német

A tanítás során ez motivál leginkább: a sikerélmény reménye, melyet a gyerekek spontán visszajelzései adnak (“Nagyon jó volt!”, “Már értem …”, stb.)

.

 

Bővebben Vicsainé Kabók Ibolyáról

Így fogalmaznám meg  tanári hitvallásomat:   A  hatékony tanári munka alapja a jó kommunikáció. Ha értjük és megértjük a diákok nyelvét,  ők is megtanulják a miénket.

Egy pozitív élmény pályám során: Előfordult néhányszor, hogy teljesen elment a hangom. Az egyik hetedikes csoport felajánlotta, hogy ők megtartják az órát, én csak üljek le és figyeljek. Szenzációsan végigdolgozták az órát, felhasználva az általam alkalmazott módszereket is.

Személyes dolog, amit megosztanék  másokkal: nem valószínű,  hogy újat tudok mondani kollégáimnak,  de én legfontosabbnak tartom, hogy megnyerjem a gyerekek bizalmát, nagyon hálásak a játékos órákért még felső tagozatban is, és értékelik a humort a tanórán.

Diákjai írták:

Ibolya néni nekem reményt ad. Azt mondja, hogyha odafigyelek arra, amit csinálok, akármi lehetek, ami csak szeretnék. Ha van egy kérdésem, nekem vagy akárkinek választ ad rá. Olyan dolgokra képes, amit nem vár el tőle senki. De ő megcsinálja, és ezt mind csak is azért, hogy példakép váljon belőle.

Nyugodt természetű. Kedvesen szól a gyerekekhez. Segít, ha megkérjük rá. 

Bolykiné Somosi Ilona – német

Bolykiné Somosi Ilona német-történelem – orosz szakos tanár vagyok. A 32. tanévemet töltöm a pályán.
A tanítás során a legnagyobb motiváló erő a gyerekek szeretete és ragaszkodása.

.

 

Bővebben Bolykiné Somosi Ilonáról

Tanári hitvallásom:,,Tanárként, a tiéd minden gyermek öröme és bánata.A te felelősséged is milyen
ember lesz belőle!”

Sok pozitív élmény ért ennyi idő alatt a pályámon. Amikor a végzős érettségi előtt álló, már felnőtt tanítványaim egy ,,Köszönöm!-mel és egy öleléssel búcsúznak az utolsó közös német óránkon! Mindig tanár akartam lenni, soha nem bántam meg a döntésemet. A gyermeki lélek szeretetéből merítek erőt a nehezebb időkben.

Diákjai írták:

” Azért szeretnénk benevezni, mert segítőkész, aranyos, kedves, megértő és kiváló programokat szervez. Nagyon jó német tudása van, ezáltal segít nekünk. Nagyon jó német tudása van, ezáltal segít nekünk. Nagyon jó osztályfőnök, mert odafigyel osztályára, és minden diákra az iskolában. Minél gyorsabban szereti megoldani a problémákat, elsimítani. “

Visszajelzések a korábbi Év tanára díjkiosztókról

 

Tisztelettel köszönöm még egyszer a lehetőséget a versenyre, a pénteki csodálatos hangulatban eltelt, tartalmas napot! Nagyon jólesik ilyen rendezvényeken részt venni. A következő tanévben több csapattal, több tantárgyból indulunk majd, ahogyan említettem is, nálunk itt a Debreceni Barossban elég nehéz a helyzet, ami a tárgyi tudást illeti, de lelkesek vagyunk és a jó tapasztalat a Hebével erőt és löketet ad nekünk, hogy bátrabban próbálkozzunk.

Horváth Beatrix

Kedves Szervezők!
Szeretném megköszönni mindenkinek az Év földrajztanára díjat. Nagyon nagy erőt adott a további munkámhoz. Soha sem fogom elfelejteni azt a szeretetet, megbecsülést, amit Gödöllőn átélhettem.

Kovács Erika

A mai nap az iskolában számomra azzal telt, hogy beszámoltam kollégáimnak és tanítványaimnak a pénteki áldott napomról. Köszönöm, hogy az a nap úgy telhetett el, hogy megbecsültnek, igazán elismertnek érezhettem magam. A sok dicséret már maga felér egy kitüntetéssel. És a legnagyobb áldás, hogy tudhatom, a legfontosabbak jelöltek, akiket tanítok!

Uné D. Panni

A fogadtatás is olyan volt, mintha személyesen ismertük volna egymást régről. A beszélgetések közvetlenek voltak, talán pont azért, mert azt éreztük, tényleg érdekel Titeket, amit mondunk. A közvetlen, szeretetteljes légkör tette ünnepélyessé ezt a napot!
Köszönöm, hogy ott lehettem Veletek, gratulálok a HE-BE KFT szellemiségéhez!
Gyüre Zsuzsa

Hihetetlen élmény volt a díjátadó, még még most is nagyon nagy élmény visszagondolni rá! Köszönöm Nektek ezt a gyönyörű napot! Az oklevél a dolgozószobám falán van, a plakett az asztalomon, így nincs nap, hogy ne gondolnék Rátok szeretettel!

Laczkó Andrásné

Szeretném még egyszer megköszönni a csütörtöki rendezvényt, a szíves vendéglátást és jó hangulatot.

További szép napot és minden jót kívánok Nektek.

K. Katalin (Dunaújváros)

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vehettünk az Év tanára díjátadón! Nagyon jól éreztük magunkat, és örülünk ennek a kezdeményezésnek! Jól esett a kedves fogadtatás, a vendéglátás. Tetszett a rendezvény menete, színvonalas szervezése, jó volt meghallgatni más kollégákat és tapasztalatokat gyűjteni.

Munkátokhoz további sok sikert kívánok, remélem, jövőre is találkozunk!

D. Orsolya

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy részt vehettem a mai rendezvényen és én nyerhettem a díjat a történelem tanárok közül.

A diákok nevében is mondhatom, hogy szívesen vettek részt a versenyen, a feladatok nagyon tetszettek nekik.

A következő tanévben pedig szintén indítunk csapatokat.

T. Tamás

Egy fantasztikus nappal ajándékoztatok meg!

Nagyon jól éreztem magam nálatok! Egy igazán méltó nap volt,méltó társaságban, jól szervezetten.

Köszönöm az élményt!!

Imréné F. Katalin