30/292-1884 - hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9:00-17:00 óráig info@hebe.hu
Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

A Hebe országos levelezőversenyek (www.levelezoversenyek.hu), a Böngész országos levelezőverseny alsó tagozatos diákok részére (www.bongesz.hu) domain neveken megtalálható honlapokat a Hebe Kiadó és Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) működteti.

A Hebe Kft. levelezőversenyek és online tanfolyamok szervezésével  kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a nevezések feldolgozása és a verseny lebonyolítása céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a nevezési adatbázisban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Hebe Kft. 2100 Gödöllő, Rigó u.34.

Az adatkezelő adószáma: 13065353-2-13

Az adatkezelő elérhetőségei (telefonszám, email cím): +3630/292-1884, info@hebe.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az érintettek köre: a jelentkezést leadó tanárok vagy szülők.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott az érvényes nevezéshez szükséges adatok:

 • Iskola neve;
 • Felkészítő tanár neve;
 • Iskola címe;
 • Iskola e-mail címe;
 • Iskola telefonszáma;
 • Kapcsolattartó neve;
 • Kapcsolattartó címe;
 • Kapcsolattartó e-mail címe;
 • Kapcsolattartó telefonszáma;
 • Számlán szereplő név és cím;
 • Egyéni tanulók és korcsoportjaik;
 • Csoportos tanulók és korcsoportjaik;
 • A nevező tanulók e-mail címe.

Az adatgyűjtés célja: a nevezések feldolgozása és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Hebe Kft. munkatársai.

A versenyre vagy online tanfolyamra jelentkező személy kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban nevezést adott le, akkor a nevezéshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A nevezéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)